KONTROLNI ORGAN AVTOPLUS d.o.o. KOPER

Naš kontrolni organ je akreditiran tipa C in ima pridobljeno akreditacijsko listino št. K-065 na osnovi standarda SIST EN ISO/IEC 17020. Postopki in zahteve zanje so vezane na Zakon o motornih vozilih (Ur. l. RS. št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E) in Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS 105/09, 9/10, 106/2010, 75/17 – ZMV-1).

 

UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI VOZIL - HOMOLOGACIJA

Za uvožena ali v drugi državi članici EU pridobljena vozila in spremembe oz. predelave na vozilih

 

  1. Identifikacija in ocena tehničnega stanja za vozila z ES homologacijo (uvožena iz ene od držav članic EU)
  2. Identifikacija starodobnih vozil in vozil, ki so bila uvožena za določene subjekte (diplomati, zdomci,..)
  3. Evidentiranje vgradenj na vozilih (naprava za spenjanje, izpušni sistemi-glušniki, pnevmatike in platišča, ki jih je potrdil proizvajalec vozila)
  4. Posamična odobritev predelav vozil kategorij M1, N1, L1e, L3e, O1, O2.

Postopek »Evidentiranja vgradenj« na vozilih ter postopek »Identifikacije starodobnih vozil in vozil, ki so bila uvožena za določene subjekte«, niso akreditirani postopki!

 

  

PREGLED NA TERENU

Naš kontrolni organ lahko postopke identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila ter postopke posamične odobritve predelanega vozila, opravi tudi izven sedeža KO. Obvezna je predhodna najava in dogovor o pregledu. KO lahko zavrne pregled na terenu zaradi neizpolnjevanja pogojev na posamezni lokaciji pregleda. Pogoji morajo biti taki, da se lahko pregled opravi enako kvalitetno, kot bi to opravljali na sedežu KO. Pogoje določajo usmeritve Javne agencije RS za varnost prometa (AVP).

 

Kontrolni organ ima izdelan poseben postopek za pritožbe in prizive.