Homologacije - Uvoz vozila iz EU

VRSTE POSTOPKOV

 

1. Identifikacija in ocena tehničnega stanja za vozila z ES homologacijo (uvožena iz ene od držav članic EU)

Kategorije vozil za katere opravljamo postopke:

 • M1 (Osebna vozila),
 • N1 (Tovorna vozila z največjo skupno maso do 3500 kg),
 • L1e in L3e (Motorna kolesa in Kolesa z motorjem),
 • O1 (Priklopna vozila s skupno maso do 750 kg),
 • O2 (Priklopna vozila s skupno maso od 750 kg do 3500 kg).

Postopek je namenjen za:

 • rabljena vozila; pridobljena in predhodno registrirana v eni od držav članic EU in
 • nova vozila z enotno evropsko (ES) homologacijo; iz katere mora biti razvidna ustreznost vozila glede emisijskih zahtev na dan opravljanja postopka.

 

2. Identifikacija starodobnih vozil in

 

3. Identifikacija vozil, ki so bila uvožena za določene subjekte (diplomati, zdomci,..)

 

POTEK POSTOPKA

 

1. Postopek se začne z Vlogo, kateri je potrebno priložiti:

 • Pooblastilo, v kolikor vložnik ni lastnik vozila oz. je lastnik vozila pravna oseba.
 • Davčno številko;
 • Osebni dokument vložnika;
 • Prometno dovoljenje - v primeru, da je tuje prometno dovoljenje sestavljeno iz dveh delov (TEIL I. in TEIL II.) morata biti priložena oba dela;
 • Račun o nakupu vozila ali Kupoprodajno pogodbo (ni potrebno notarske overitve) ali drugo dokazilo o lastništvu npr. tuje Prometno dovoljenje (v primeru, da je lastnik ista oseba);
 • Priporočen je tudi "COC dokument" (Certificate of comformity) oz. ES potrdilo o skladnosti.

V primeru NOVEGA vozila je COC dokument obvezen! (iz dokumenta mora biti razvidna ustreznost vozila glede emisijskih zahtev oz. predpisov).

 

POOBLASTILO LASTNIKA VOZILA: V primeru, da postopke ureja tretja oseba, ki ni lastnik vozila, mora nujno, poleg ostalih zahtevanih dokumentov, predložiti še POBLASTILO LASTNIKA VOZILA. Tudi, ko postopke ureja za določeno podjetje oseba in ta ni direktor oz. zakoniti zastopnik, mora prav tako predložiti še POOBLASTILO OSEBE POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE PODJETJA. Za opravljanje samo tehničnega pregleda, pooblastilo ni potrebno. Za prodajo - prepis rabljenega vozila ali identifikacijo, pa potrebujete pooblastilo lastnika vozila, overjeno na upravni enoti ali pri notarju.

2. Pregled vozila in opravljenih sprememb oziroma vgrajenih delov na vozilu ter primerjava teh s spremno dokumentacijo. Na podlagi pozitivnega rezultata identifikacije in ocene tehničnega stanja, se stranki izda Potrdilo o skladnosti - homologacijski karton.

3. Po prevzemu Potrdila o skladnosti, stranka odda »Napoved za odmero DMV-ja«. To napoved za motorno vozilo iz druge države članice EU, odda davčni zavezanec davčnemu organu. Ostale informacije glede Napovedi za odmero DMV-ja najdete TUKAJ.

Pozor! Davčni zavezanec je dolžan oddati »Napoved za odmero DMV-ja« davčnemu organu najpozneje v 15 dneh od dneva pridobitve motornega vozila.

4. Ko stranka poravna davčne obveznosti (biti mora razvidno tudi iz uradnih evidenc na nam dostopnih spletnih portalih), je potrebno opraviti še tehnični pregled vozila (v primeru, da je pregled potreben - starost oz. letnik vozila) in

5. Urediti bo potrebno še min. obvezno avtomobilsko zavarovanje (AO zavarovanje - zavarovanje avtomobilske odgovornosti) in registracijo vozila (pridobitev prometnega dovoljenja in registrskih tablic).

 

POZOR - Vse na enem mestu! Tudi vse ostale postopke (zavarovanje + registracijo vozila) lahko pod ugodnimi pogoji, uredite v naši poslovni enoti tehničnih pregledov.