POGOJI POSLOVANJA KONTROLNEGA ORGANA AVTOPLUS d.o.o. Koper

1. Splošne določbe

Ti splošni pogoji veljajo za sodelovanje s poslovnimi partnerji in strankami/odjemalci ter so objavljeni na spletni strani podjetja (www.avtoplus.si).

 

2. Področje delovanja kontrolnega organa

Kontrolni organ deluje v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17020, kontrolni organ tipa C, na lokaciji v Kopru, z obsegom postopkov razvidnih iz Akreditacijske listine K-65, izdajatelj Slovenska akreditacija.

 

3. Osnovni podatki kontrolnega organa

Ime kontrolnega organa: Avtoplus d.o.o. Koper, Kontrolni organ
Naslov: Istrska cesta 55, 6000 Koper
Telefon: 05 613 70 21
E-pošta: homologacije@avtoplus.si
Spletna stran: www.avtoplus.si

 

4. Delovni čas Kontrolnega organa

Oddelek ugotavljanja skladnosti

  • ponedeljek – petek: od 8.00 do 16.00
  • sobota nedelja in prazniki: zaprto

 

6. Povpraševanje / naročilo

Povpraševanje in naročanje se lahko posreduje na kontrolni organ, po elektronski pošti, v pisni obliki po pošti ali neposredno na zgoraj omenjeni lokaciji.

 

7. Pričetek postopka

Osnova za pričetek postopka pri kontrolnem organu je izpolnjena in podpisana vloga. Vloge je možno pridobiti neposredno pri kontrolnem organu ali na spletni strani.

 

8. Neizvedljivost postopka

V kolikor naročnik predloži v postopek predmet za kontrolo, ki ni naveden v obsegu postopkov kontrolnega organa, slednji prekine nadaljevanje postopka.

 

9. Zaključek postopka

Kontrolni organ za vsak postopek izda certifikat o kontroli oz. zapisnik o kontroli.

 

10. Pritožbe in prizivi

Naročnik lahko kadar koli pisno izrazi nestrinjanje s katerikolim delom postopka (pritožba) ali z rezultati pritožbe (priziv). Kontrolni organ im poseben postopek za reševanje pritožb in prizivov, ki je obljavljen na internetni strani.

 

11. Cene storitev

Kontrolni organ zaračunava svoje storitve na osnovi cenika, ki je objavljen na internetni strani in na oglasni deski.

 

12. Nepristranskost in neodvisnost

Uprava podjetja Avtoplus d.o.o. Koper se zavezuje k spoštovanju načel o nepristranskosti in neodvisnosti v vseh relacijah ki se vzpostavljajo do kontrolnega organa in zaposlenih v kontrolnem organu. Kontrolni organ opravlja svoje postopke nepristransko, osebje pa ni pod nobenimi komercialnimi, finančnimi in podobnimi pritiski, ki bi lahko vplivali na rezultate kontrol. Kontrolni organ ima vzpostavljene postopke s katerimi identificira tveganja in jih v največji možni meri odpravlja ali zmanjšuje. Osebje je k načelom nepristranskosti zavezano z osebno izjavo.

 

Generalni direktor: Boštjan Bržan