Za izdajo potrdila za preizkusno vožnjo in preizkusno tablico je potrebno priložiti:

  • dokazilo o istovetnosti stranke (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje);
  • dokazilo o izvoru oziroma lastništvu (prometno dovoljenje, račun);
  • dokazilo o sklenjenem zavarovanju (lahko se sklene ob izdaji);

 

Registracijska organizacija izda tako potrdilo praviloma za dobo do pet dni oziroma za čas, ki je potreben, da se vozilo registrira..Opomba: Pravilnik o registraciji mot.in priklopnih vozil, UL 66/2005, člen 22, ZVCP-1, člen 197.