Za fizične osebe je potrebno priložiti:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje);
 • pri podaljšanju za drugo osebo je potrebno imeti pooblastilo le te in osebni dokument vlagatelja;
 • zapisnik o tehničnem pregledu, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
 • prometno dovoljenje;
 • staro zavarovalno polico (če je le-ta izgubljena je potrebno pridobiti duplikat zav.police oziroma skleniti zavarovanje na matični zavarovalnici).

 

Za pravne osebe je potrebno priložiti:

 • obvestilo o razvrstitvi (AJPES), dokazilo o registraciji firme,
 • žig pravne osebe oziroma žig samostojnega podjetnika
 • zapisnik o tehničnem pregledu, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
 • prometno dovoljenje;
 • staro zavarovalno polico oziroma generalno (če je le-ta izgubljena je potrebno pridobiti duplikat zav.police oziroma skleniti zavarovanje na matični
 • zavarovalnici).