Velja do prvega izteka enega od pogojev: Veljavnosti tehničnega pregleda ali povračila za uporabo cest ali zavarovanja avtomobilske odgovornosti.Vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju mora stranka prijaviti v roku 15 dni. (197. člen ZVCP).