Prva registracija vozila v RS Vozilo se registrira na ime lastnika. Če je vozilo v lasti več oseb, se registrira na ime osebe, ki jo določijo solastniki. Vozilo, ki je predmet pogodbe o leasingu ali pogodbe o zakupu, se lahko registrira na ime uporabnika vozila, če lastnik vozila s tem soglaša.

 
Za registracijo vozila je potrebno predložiti:

  • dokazilo o istovetnosti stranke (za fizične osebe:osebna izkaznica, potni list, za pravne osebe:dokazilo o registraciji pravne osebe, obvestilo o razvrstitvi in žig;
    dokaz o lastništvu vozila;
  • potrdilo o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi (Potrdilo o skladnosti vozila SA, SB, SC ali SD);
  • dokazilo o plačilu davkov za vozilo;
  • dokaz o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti oziroma se zavarovanje lahko sklene ob registraciji. V primeru sklepanja novega zavarovanja s hkratnim prenosom bonusa iz nekega prejšnjega zavarovanja je potrebno predložiti kupone in dokazilo o odjavi oz. prodaji starega vozila (kupoprodajna pogodba).
  • v primeru registracije vozila po pogodbi o lizingu je potrebno predložiti še račun na uporabnika, soglasje za registracijo na uporabnika ter pogodbo o lizingu.