Novost ZVCP-1 so starodobna vozila. Starodobno vozilo je mehanično gnano vozilo, izdelano pred več kot petindvajsetimi leti, ohranjeno in tehnično vzdrževano v zgodovinsko pravilnem stanju, za katerega skrbi oseba ali organizacija, in se ga zaradi njegovega zgodovinskega in tehničnega pomena praviloma ne uporablja za vsakodnevne prevoze. Ministrstvo, pristojno za homologacijo vozil, izda odločbo o statusu takega vozila (tretji odstavek 194. člena ZVCP-1).


Predlogu za registracijo starodobnega vozila je potrebno predložiti naslednja dokazila:

  • odločba ministrstva, pristojnega za homologacijo vozil, o statusu starodobnega vozila,
  • dokaz o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti,
  • potrdilo o skladnosti vozila,
  • dokazila na podlagi drugih predpisov.

 

Za vozila, ki so bila registrirana pred 01.01.2005, se status starodobnega vozila vpiše v prometno potrdilo, na način določen v prejšnjem odstavku, če stranka predloži odločbo o statusu starodobnega vozila in potrdilo o skladnosti, Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste, Sektor za cestna vozila.