Spremembo lastništva vozila je potrebno prijaviti v 15 dneh. Novi lastnik mora pridobiti novo prometno dovoljenje. Registrske tablice ostanejo na vozilu (izjema so registrske tablice z izbranim delom označbe, ki jih prejšnji lastnik odstrani in novi lastnik pridobi nove tablice). Novi lastnik mora skleniti novo zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

 
Za spremembo lastništva vozila je potrebno predložiti:

  • dokazilo o istovetnosti stranke-fizične osebe (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje), če opravljate registracijo za drugo osebo, poleg svojega osebnega dokumenta potrebujete še overjeno pooblastilo;
  • pravne osebe: statistični obrazec (AJPES), sklep sodišča, žig, davčna številka;
  • prometno dovoljenje oziroma ustrezno potrdilo, če je le-to izgubljeno ali ukradeno;
  • listine o spremembi lastništva vozila (račun, pogodba, sklep, dogovor ali drug ustrezen dokument o prenosu lastništva). Če se sprememba lastništva dokazuje s pogodbo, sklenjeno med fizičnima osebama ali fizično in pravno osebo oziroma s komisijsko pogodbo, mora biti podpis fizične osebe, ki je bila lastnik vozila pred sklenitvijo pogodbe, overjen pri upravni enoti ali notarju;
  • dokazilo o plačilu ali oprostitvi plačila davka;