Avtoplus Koper

Ugotavljanje skladnosti vozil - homologacija

si akredit k065KONTROLNI ORGAN AVTOPLUS d.o.o. KOPER
Kontrolni organ  tipa C ima pridobljeno akreditacijsko listino št. K-065 na osnovi standarda SIST EN ISO/IEC 17020. Postopki in zahteve zanje so vezane na Zakon o motornih vozilih (Ur. l. RS. št. 75/17) in Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS 105/09, 9/10, 106/2010, 75/17).

Obseg postopkov:

1. Identifikacija in ocena tehničnega stanja za vozila z ES homologacijo kategorje

M1 (osebna vozila),
L1e in L3e (motorna kolesa, kolesa z motorjem),
N1 (tovorna vozila z največjo skupno maso do 3500 kg),
O1 (Priklopna vozila s skupno maso do 750 kg),
O2 (Priklopna vozila s skupno maso od 750 kg do 3500 kg).

2. Identifikacija starodobnih vozil in vozil, ki so bila uvožena za določene subjekte (diplomati, zdomci,..)
3. Evidentiranje vgradenj na vozilih (naprava za spenjanje, izpušni sistemi, pnevmatike in platišča, ki jih je potrdil proizvajalec vozila)
4. Posamična odobritev predelav vozil kategorij M1, N1 in L:
 • Naprava za spenjanje (M1, N1)
 • Izpušni sistemi (M1, L1e, L3e)
 • Pnevmatike (M1)
 • Platišča (M1)
 • Vzmeti (M1)
 • Zatemnjena stekla (M1, N1)
 • Vgradnja naprave za pogon na utekočinjen plin (M1)
 • Svetlobnih teles (M1, L1e, L3e)
 • Zmanjšanje moči agregata (L1e, L3e)
 • Sprememba barve

 

*Opozorilo: Postopek evidentiranja vgradenj na vozilih ter postopek identifikacije vozil za določene subjekte niso akreditirani postopki!

PREGLED NA TERENU: KO lahko postopke identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila ter posamične odobritve predelanega vozila opravi tudi izven sedeža KO. Obvezna je predhodna najava in dogovor o pregledu. KO lahko zavrne pregled na terenu zaradi neizpolnjevanja pogojev na posamezni lokaciji pregleda. Pogoje določajo usmeritve JAVNE AGENCIJE RS ZA VARNOST PROMETA (AVP) v točki 3.1 in so dosegljivi na sledeči povezavi 

Kontrolni organ ima izdelan poseben postopek za pritožbe in prizive.

 

Posamična odobritev predelav vozil kategorij M1, N1, O1, O2, L1e, L3e

Postopek posamične odobritve predelanega vozila se izvede za vozila, ki so že bila homologirana ali posamično odobrena, če je bila na njih naknadno izvedena sprememba (predelana vozila), ki:

 • zadeva podatke, evidentirane v postopku registracije vozila,
 • zahteva spremembo kategorije vozila,
 • vpliva na homologirane sestavne dele vozila oziroma
 • vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila.

Naša tehnična služba lahko opravi postopek »Posamične odobritve predelanega vozila« za sledeče predelave:

 • Naprava za spenjanje (M1)
 • Izpušni sistemi (M1, L1e, L3e)
 • Pnevmatike (M1)
 • Platišča (M1)
 • Vzmeti (M1)
 • Zatemnjena stekla (M1, N1)
 • Vgradnja naprave za pogon na utekočinjen plin (M1)
 • Svetlobnih teles (M1, L1e, L3e)
 • Zmanjšanje moči agregata (L1e, L3e)
 • Sprememba barve vozila

Postopek se začne z Vlogo, katero je potrebno priložiti:

 • Dokazilo o lastništvu - račun o nakupu vozila oz. kupoprodajno pogodbo;
 • Potrdilo o skladnosti vozila ( oz. Izjavo o ustreznosti vozila - Homologacijski karton);
 • Potrdilo o vgradnji (tehnično poročilo);
 • Potrdilo o homologacijski odobritvi vgrajene naprave (opreme) - Certifikat;
 • Prometno dovoljenje
 • Osebni dokument vložnika
 • Davčno številko
 • Pooblastilo (pdfPOOBLASTILO), v kolikor je lastnik pravna oseba

V kolikor je vloga in dokumentacija popolna se opravi pregled vozila. V primeru pozitivnega pregleda se predelavo vpiše v potrdilo o ustreznosti. 

Za postopek »vpisa mehanske naprave za spenjanje« (vlečne kljuke) si tu lahko natisnete »Potrdilo pooblaščenega servisa (tehnično poročilo) o vgradnji« (pdfPOTRDILO VGRADNJI VLEČNE NAPRAVE)

Za postopek »vpisa vzmeti« si tu lahko natisnete »Potrdilo oz. Izjavo o ustreznosti geometrije podvozja« (Optike) . (pdfIZJAVA USTREZNOSTI GEOMETRIJE PODVOZJA OPTIKE) 

Za postopek »vpisa barve vozila« si tu lahko natisnete »Potrdilo o spremembi barve vozila« .

(pdfPOTRDILO O SPREMEMBI BARVE VOZILA) 

 

Kako pridobim dvojnik - duplikat »Potrdila o skladnosti SB_, SC_« (Homolgacijskega kartona)

Za izdajo dvojnika (duplikata) »Potrdila o skladnosti«, je pooblaščena zgolj organizacija, v kateri je bilo originalno potrdilo o skladnosti izdano

Če ima »Potrdilo o skladnosti« oznako »SA« oz. imate »Izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila« z oznako »A«, pomeni,  da je bilo izdano s strani pooblaščenega zastopnika posamezne znamke. Za izdajo dvojnika takega Potrdila, se morate obrniti na njih.

V kolikor pa imate »Potrdilo o skladnosti« z oznako »SB_« ali »SC_«  oz. »Izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila« z oznako »B« in je bilo potrdilo izdano na naši organizaciji, lahko dvojnik uredite pri nas.

Postopek pridobitve začnete z VLOGO (pdfVLOGA - DVOJNIK POTRDILA) , ki jo oddate na sedežu naše organizacije oz. nam Vlogo;

-       pošljete priporočeno po navadni pošti na naš naslov ali pa

-       po e-pošti.

 

Naš naslov:

AVTOPLUS d.o.o. Koper

Istrska cesta 55

6000 Koper

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tel: 05 / 6137021 ali 05/6137000

 

Temu zahtevku - vlogi priložite:

 • kopijo Prometnega dovoljenja (z obeh strani)
 • kopija dokazila o lastništvu (v kolikor je na prometnem kot lastnik navedena druga oseba) npr. Račun o nakupu vozila oz. overjena Kupoprodajna pogodba.

Preden vam izdamo dvojnik, je potrebno poravnati strošek izdaje, ki ga poravna vložnik na sedežu našega podjetja ali z nakazilom na transakcijski račun potem, ko vam na podlagi Vloge pošljemo predračun. Po prejetju nakazila, vam izdamo dvojnik.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Email naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Telefon: 05 / 6137021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomembni dokumenti in povezave

 

Splošni pogoji poslovanja  in  ceniki 

Postopek reševanja pritožb in prizivov
Posamična odobritev predelav vozil kategorij M1, N1, O1, O2, L1e, L3e
Evidentiranje vgradenj na vozilih
Identifikacija starodobnih vozil in vozil, ki so bila uvožena za določene subjekte (diplomati, zdomci,..)
Identifikacija in ocena tehničnega stanja z ES homologacijo – Pridobljenega v eni od držav članic EU

AVTOPLUS D.O.O. KOPER

Tel: 05/6137000
Email: avtoplus@avtoplus.si